حَمِیدَہ {حَمی + دَہ} (عربی)

صفت ذاتی

معانیترميم

1. پسندیدہ، نیک، قابل تعریف۔

انگریزی ترجمہترميم

praised, commended, approved; praiseworthy, laudable, commendable, approvable

مرکباتترميم

حَمِیدَہ خِصال، حَمِیدَہ صِفات

مزید دیکھیںترميم