انگریزیترميم

صفتترميم

abrogable

  1. قابلِ تَنسیخ۔ لائقِ مَنسُوخی۔