فینیشترميم

اشتقاقیاتترميم

keräily+kortti

تلفظترميم

اسمترميم

keräilykortti

  1. تجارت نامہ

ماخذاصطلاحترميم

  1. keräilykorttipeli