انگریزیترميم

فعل متعدیترميم

meld (third-person singular simple present melds، present participle melding، simple past and past participle melded)

  1. (متعدی) ملانا۔ ترکیب دینا۔