انگریزیترميم

صفتترميم

probable

  1. ممکن۔ ممکنہ۔