انگریزیترميم

صفتترميم

realised

  1. حاصل۔ محسوس۔