انگریزیترميم

فعل متعدیترميم

tell (third-person singular simple present tells، present participle telling، simple past and past participle telled)

  1. (متعدی) بتانا۔ بیان کرنا۔ فرمانا۔ گننا۔ کہنا۔ سنانا۔