اردوترميم

تلفظترميم

  • ٹَٹَّی

اسمترميم

ٹٹی (مونث)

  1. پخانا، فضلہ
  2. بیت الخلا

رومنترميم

tatti

تراجمترميم

  • انگریزی: Stool
  • پنجابی: ٹٹی