انگریزیترميم

صفتترميم

abridgable

  1. قابل خلاصہ۔