انگریزیترميم

اسمترميم

ape (جمع apes)

  1. بندر۔


فعل متعدیترميم

ape (third-person singular simple present apes، present participle aping، simple past and past participle aped)

  1. (متعدی) نقل کرنا۔