انگریزیترميم

فعل متعدیترميم

apprehend (third-person singular simple present apprehends، present participle apprehending، simple past and past participle apprehended)

  1. (متعدی) ڈرنا۔ غور کرنا۔ گرفتار کرنا۔ معنی سمجھنا۔