انگریزیترميم

اسمترميم

bet (جمع bets)

  1. بازی۔ شرط۔


فعل متعدیترميم

bet (third-person singular simple present bets، present participle betting، simple past and past participle betted)

  1. (متعدی) بازی لگانا۔ شرط لگانا۔