انگریزیترميم

اسمترميم

boss (جمع bosses)

  1. کرتا دھرتا۔


فعل متعدیترميم

boss (third-person singular simple present bosses، present participle bossing، simple past and past participle bossed)

  1. (متعدی) حکم چلانا۔ نگرانی کرنا۔ رعب گانٹھنا۔