انگریزی ترمیم

فعل لازم ترمیم

burst (third-person singular simple present bursts، present participle bursting، simple past and past participle bursted)

  1. (لازم) بھڑکنا۔ پھٹنا۔ پھوٹنا۔ پھٹنا۔


فعل متعدی ترمیم

burst (third-person singular simple present bursts، present participle bursting، simple past and past participle bursted)

  1. (متعدی) پھاڑنا۔ پھوڑنا۔