انگریزیترميم

اسمترميم

despair (جمع despairs)

  1. ناامیدی۔ یاس۔


فعل لازمترميم

despair (third-person singular simple present despairs، present participle despairing، simple past and past participle despaired)

  1. (لازم) آس توڑنا۔ ناامید ہونا۔ اوس پڑ جانا۔