انگریزیترميم

صفتترميم

direct (comparative more direct، superlative most direct)

  1. عین۔ براہ راست۔ کھلا۔ راست۔ صاف۔ سیدھا۔


فعل متعدیترميم

direct (third-person singular simple present directs، present participle directing، simple past and past participle directed)

  1. (متعدی) ہدایت کرنا۔ مبذول کرنا۔