انگریزیترميم

فعل متعدیترميم

don (third-person singular simple present dons، present participle donning، simple past and past participle donned)

  1. (متعدی) اختیار کرنا۔ ملبوس ہونا۔ پہننا۔