انگریزیترميم

صفتترميم

fit (تقابلی more fit، تفضیلی most fit)

  1. درست۔ مناسب۔

اسمترميم

fit (جمع fits)

  1. بحران۔ دورہ۔ غشی۔ غصہ۔ نوبت۔

فعل لازمترميم

fit (third-person singular simple present fits، present participle fitting، simple past and past participle fitted)

  1. (لازم) سمانا۔

فعل متعدیترميم

fit (third-person singular simple present fits، present participle fitting، simple past and past participle fitted)

  1. (متعدی) جوڑ بٹھانا۔