انگریزیترميم

اسمترميم

gender (جمع genders)

  1. اسم۔ جنس۔ تذکیر و تانیس۔

فعل لازمترميم

gender (third-person singular simple present genders، present participle gendering، simple past and past participle gendered)

  1. (لازم) ہم بستری کرنا۔

فعل متعدیترميم

gender (third-person singular simple present genders، present participle gendering، simple past and past participle gendered)

  1. (متعدی) پیدا کرنا۔