انگریزیترميم

فعل متعدیترميم

give (third-person singular simple present gives، present participle giving، simple past and past participle gived)

  1. (متعدی) عطا کرنا۔ بخشنا۔ دینا۔ عنایت کرنا۔ پکڑانا۔ پھل دینا۔