انگریزیترميم

فعل لازمترميم

grow (third-person singular simple present grows، present participle growing، simple past and past participle growed)

  1. (لازم) بڑھنا۔ جمنا۔ اگنا۔


فعل متعدیترميم

grow (third-person singular simple present grows، present participle growing، simple past and past participle growed)

  1. (متعدی) بڑھانا۔ اگانا۔