انگریزیترميم

اسمترميم

scout (جمع scouts)

  1. جاسوس۔ خبرگیر۔


فعل متعدیترميم

scout (third-person singular simple present scouts، present participle scouting، simple past and past participle scouted)

  1. (متعدی) چڑھانا۔ دھتکارنا۔