انگریزیترميم

فعل لازمترميم

simmer (third-person singular simple present simmers، present participle simmering، simple past and past participle simmered)

  1. (لازم) ہلکے ہلکے ابلنا۔ سنسنانا۔