انگریزی ترمیم

صفت ترمیم

sixth (تقابلی more sixth، تفضیلی most sixth)

  1. چھٹا۔ ششم۔