انگریزیترميم

فعل متعدیترميم

think (third-person singular simple present thinks، present participle thinking، simple past and past participle thinked)

  1. (متعدی) غور کرنا۔ خیال کرنا۔ سوچنا۔