انگریزی ترمیم

فعل لازم ترمیم

tire (third-person singular simple present tires، present participle tiring، simple past and past participle tired)

  1. (لازم) ہلکان ہونا۔ تھکنا۔


فعل متعدی ترمیم

tire (third-person singular simple present tires، present participle tiring، simple past and past participle tired)

  1. (متعدی) ہلکان کرنا۔ پدانا۔ تھکانا۔