انگریزیترميم

فعل لازمترميم

unite (third-person singular simple present unites، present participle uniting، simple past and past participle united)

  1. (لازم) جڑنا۔ جٹنا۔


فعل متعدیترميم

unite (third-person singular simple present unites، present participle uniting، simple past and past participle united)

  1. (متعدی) ایکا کرنا۔ جوڑنا۔ مدغم کرنا۔ متحد کرنا۔ ضم کرنا۔