اردوترميم

مفہومترميم

  1. بہت تیز
  2. یکدم

مترادفترميم

  1. تیز رفتار

متضادترميم

  1. سست
  2. آہستہ
  3. ہلکے

رومنترميم

Sare`e

تراجمترميم

  • انگریزی: Fast, rapid
  • فرانسیسی: Rapide
  • عربی: سرعہ