انگریزیترميم

اسمترميم

wink (جمع winks)

  1. چشمک۔ اشارہ۔ جھپکی۔


فعل متعدیترميم

wink (third-person singular simple present winks، present participle winking، simple past and past participle winked)

  1. (متعدی) آنکھ مارنا۔ اشارہ کرنا۔ پلک جھپکنا۔ پلک مارنا۔